Χορηγίες & Έκθεση

Ευχαριστίες

Οι Πρόεδροι και τα Μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 6Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Χειρουργικής Μαστού ευχαριστούν τις Εταιρείες που ακολουθούν κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίησή του.

Αργυρός Χορηγός

Genekor

Χορηγοί

Ariti
BARD
Bergmann
CROCOS Μedical
GE
KARYO
MAZ Medical
marvifarm
GALATEA
MEDTEQ
Mentor
Myriad
Novartis
Papapostolou Medical Equipment
pfizer
Roche
Specificar

Χορηγίες

Κατά τη διάρκεια του 7 Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Χειρουργικής Μαστού θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν ως χορηγοί παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7711673 | Fax 210 7711289
Email congress2@prctravel.gr | Website www.prctravel.gr